Grøn ammoniak på vej ind i skibsfarten

Den maritime industri stræber efter at dekarbonisere skibsfarten inden 2050. For at det skal lykkes, skal der nye konkurrencedygtige brændstoffer til i en meget stor skala og herudover skal der gennemføres betydelige energieffektivitets foranstaltninger.

”Grøn ammoniak ser Maskinmestrenes Forening som et realistisk CO2 neutralt alternativ til bunkerolie. Det vil kunne produceres i store mængder i en innovativ PowertoX proces, involverende både elektrolyse drevet af elektricitet fra vedvarende energi samt en efterfølgende ammoniak syntese, hvor brinten fra elektrolysen kombineres med nitrogen udskilt fra atmosfæren. Resultatet er en energitæt grøn brændsel, der har et godt forhold mellem volumen og brændværdi. Maskinmestre skal være med til at gøre det muligt at dekarbonisere den maritime industri inden 2050” udtaler formand Lars Have Hansen, Maskinmestrenes Forening.

Et skridt i en masseudrulning af ammoniak skibe fra skibsbyggere over til maskinmestre hos rederier er nu taget ved klassifikationsselskabet ABS’ nylige udgivelse af en vedledning til ammoniakdrevne skibe – ”Guidelines for design og bygning af ammoniakdrevne skibe”.

I vejledningen kan der både findes regelsæt for håndteringen af giftige og eksplosive gasser samt fokus på håndtering af spild under bunkering – to særlige opmærksomhedspunkter for grøn ammoniak i forhold til de gængse og sammenlignelige vedledninger for de LNG skibe, der allerede sejler rundt på verdenshavene i dag.

Der er i den nye vejledning fokus på design og bygning af ammoniakdrevne skibe, og der findes også afsnit om drift, sikkerhed og miljø. Læs vejledningen her – og lær mere om fuel containment systemet, bunkering, brændstofforsyningen, strøm produktionen, fremdriften, brandsikkerheden, eksplosionsforebyggelsen, ventilationen og de elektriske installationer samt overvågnings- og kontrolsystemerne for de kommende ammoniakdrevne skibe.

Recommended Posts