Hvordan ser fremtidens energilandskab ud?

Det forsøger vi i samarbejde med en lang række aktører at give et bud på, når Dansk Fjernvarme og Maskinmestrenes Forening mandag den 25. april 2022 for niende gang afholder landets vigtigste nationale energikonference uden for hovedstadsområdet.

Fremtidens energi
Klimamål 2025 blev vedtaget foråret 2021, en landbrugsaftale kom på plads i oktober, og finanslovsaftalen i december og nytårsønskerne havde fokus på grøn energi. Reduktionsmålet på 70 procent i drivhusgasser i 2030 kunne synes indenfor rækkevidde med disse og flere initiativer, der skal skabe et grundlag for tusindvis af nye arbejdspladser:

  • Der etableres 10 GW havvind i den danske del af Nordsøen samt vindmøller og solceller på land.
  • Der bygges og tilkobles en ny energiø i Nordsøen og på Bornholm.
  • Nye private og offentlige PtX-værdikæder og sektorkoblinger er etableret for at øge behovet for grøn strøm og for at fabrikere det grønne energiprodukt.
  • De første skibe med e-metanol og CO2-neutral ammoniak er søsat. Fly skal samme vej.
  • Grøn fjernvarme indfases med grøn gas, biomasse, geotermi og udnyttelse af overskudsvarme.
  • Store varmepumper bringes i anvendelse.
  • En grønnere affaldssektor med mere genanvendelse og afsætning af overskudsvarme samt med CO2-fangst er under udvikling. En indsats for CO2-lagring i Nordsøen er besluttet.
  • En gennemgribende energieffektivisering og renovering af bygninger og industri gennemføres.
  • En CO2-afgift skal nu beskatte udledere af CO2 i industrien, mm.

Men hvordan går det egentligt med alt dette? Hvorfor fluktuerer energipriserne så meget? Hvordan sikrer vi tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til omstillingen mod en bæredygtig energisektor? Hvordan sikrer vi de nødvendige datadrevne optimeringer for at gøre omstillingen intelligent? Hvad siger virksomhederne til det og hvad med eksporten, der skal i gang efter klimaaftalen fra COP26 i Glasgow?

Energikonferencen 2022 tager pulsen på energi- og klimapolitikken sammen med politikere, eksperter og virksomheder. Sammen finder vi svarene på, hvor udfordringerne og mulighederne ligger for fremtidens energiforsyninger og virksomheder.

Den nationale Energikonferencen 2022 tegner årligt de energipolitiske tendenser og mål, så kom og vær med til en dag i energiens tegn. Der er mulighed for deltagelse både fysisk og virtuelt.

Se det fulde program og tilmeld dig HER.

Recommended Posts