PRESSEMEDDELELSE – Energikonference 2022

Hvordan ser fremtidens energilandskab ud?
For niende år i træk afholder Maskinmestrenes Forening i samarbejde med Dansk Fjernvarme i dag den største energikonference udenfor hovedstadsområdet i Danmarks energimetropol Esbjerg.

Vi tager således i samarbejde med politikere, eksperter og virksomheder pulsen på energi- og klimapolitikken, og sammen finder vi svarene på, hvor udfordringerne og mulighederne ligger for fremtidens energiforsyning.

Klimamål 2025 blev vedtaget foråret 2021, en landbrugsaftale kom på plads i oktober, finanslovsaftalen i december, og nytårsønskerne havde fokus på grøn energi. Reduktionsmålet på 70 procent i drivhusgasser i 2030 kunne synes indenfor rækkevidde med disse og flere initiativer, der skal skabe et grundlag for tusindvis af nye arbejdspladser. Der etableres eksempelvis 10 GW havvind i den danske del af Nordsøen samt vindmøller og solceller på land, ligesom der bygges og tilkobles en ny energiø i Nordsøen og på Bornholm. Nye private og offentlige PtX-værdikæder og sektorkoblinger er etableret for at øge behovet for grøn strøm og for at fabrikere det grønne energiprodukt, og de første skibe med e-metanol og CO2-neutral ammoniak er søsat.

”Hertil ser vi, hvordan grøn fjernvarme indfases med grøn gas, biomasse, geotermi og udnyttelse af overskudsvarme, og hvordan store varmepumper bringes i anvendelse samt hvordan en gennemgribende energieffektivisering og renovering af bygninger og industri gennemføres – alt sammen med fokus på at optimere fremtidens energiforsyning og -forbrug, men hvordan går det egentlig med alt dette? Det tager vi en dialog og status på i dag sammen med vores samarbejdspartnere og Energigruppen-Esbjerg”, siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen som optakt til dagens konference.

En samfundsopgave for hele værdikæden
Også direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen deltager med budskabet om, at fremtidens grønne energi er en fælles opgave.

”Udover at stå overfor aktuelle klimaudfordringer, hvor en grøn energisektor er en central del af løsningen, er vi også blevet ramt af en krig på europæisk grund, der kalder på uafhængighed af russisk naturgas. Vi skal skrue på alle de grønne energikilder, vi kan, hvis vi skal sikre en stærk, uafhængig og grøn energiforsyning i Danmark. Der er uden tvivl udfordringer, og derfor bliver det også en samfundsopgave for hele værdikæden at drive energilandskabet mod vores fælles mål”.

Til at debattere fremtidens energi deltager i øvrigt repræsentanter fra blandt andre Aalborg Universitet, Vattenfall, Ørsted, INEOS, HØST PtX Esbjerg, Aalborg Portland, SYNERGI samt politikere.

Billedtekst: Formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen åbnede Energikonferencen 2022.

Recommended Posts