Maskinmesteruddannelsen blandt de 20 mest søgte

I forbindelse med sidste års opgørelse over søgningen til de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding stod det klart, at maskinmesteruddannelsen var blandt de 25 mest søgte uddannelser. I år er den i top 20!       

”Optaget på maskinmesteruddannelsen i 2020 var 743, mens den i år er 752, og det er flot, når vi også tager med i betragtningen, at 2020 blev et ekstraordinært stort studieår på grund af COVID-19 pandemien”, siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen og fortsætter:

”Der er og vil fortsat være brug for maskinmestre, og det er glædeligt igen i år at se, at interessen for Danmarks bredeste videregående tekniske uddannelse er til stede blandt de unge. Maskinmestre har en essentiel rolle, når danske virksomheder nu og i fremtiden skal bane vejen for den grønne omstilling gennem eksempelvis at reducere omkostningerne ved produktion, drift, vedligehold og implementering af ny teknologi. Derfor er det afgørende, at endnu flere unge, skarpe hjerner vælger maskinmesteruddannelsen til”.

Det endelige optag på landets maskinmesterskoler kender vi først efter studiestart, da ansøgere, som er blevet optaget via kvotesystemet, først skal acceptere tilbuddet om studieplads, og der er fortsat ledige pladser på flere af skolerne, som potentielt kan besættes helt frem til studiestart.

Generel fremgang for STEM-uddannelser
I 2020 blev der ekstraordinært oprettet 4.000 ekstra studiepladser, der blandt andet var målrettet STEM-området (Science, Technology, Engineering, Mathematics), som også maskinmesteruddannelsen er en del af. Sammenlignet med 2019, som er det seneste år før Corona-krisen, er der fortsat tale om en støt stigende kurve i antallet af optagne på STEM-uddannelser.

”Efterspørgslen fra erhvervslivet på it- og tekniske kompetencer er stigende. Derfor er det rigtig godt, at den overordnede positive trend med flere STEM-uddannede – og ikke mindst STEM-uddannede kvinder – fortsætter. Det gør mig rigtig glad, at vi ser en stigning på 10 procent siden 2019 for kvinder på STEM-uddannelser. Vi har brug for at få alle talenter i spil uanset køn”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (kilde: ufm.dk).

 

Recommended Posts